Ostaryna

Ostaryna, znana też jako Enobosarm, GTx-024, MK-2866 lub S-22, to związek zaliczany do grupy selektywnych modulatorów receptora androgenowego (selective androgen receptor modulators, SARM). Jest jednym z najlepiej przebadanych i najbezpieczniejszych SARMów, a przez to cieszący się niemałą popularnością.

pro nutrition ostaryna ostarine sarm
pro nutrition ostaryna ostarine sarm

Ostaryna została opracowana przez firmę GTx Incorporated, jako potencjalny lek w walce ze spadkiem masy kostnej i mięśniowej, towarzyszącym wielu chorobom wyniszczeniowym i związanym z podeszłym wiekiem. Substancja uczestniczyła w kilku badaniach klinicznych, z których większość zakończyła się na II fazie, a jedno – w trakcie III fazy (w kacheksji u chorych na raka płuc). W badaniach stwierdzano poprawę kompozycji ciała – wzrost beztłuszczowej masy ciała, bez skutków ubocznych typowych dla związków steroidowych. Ostaryna była dobrze tolerowana przez uczestników badań.

Jako klasyczny przedstawiciel SARMów, ostaryna selektywnie i z dużym powinowactwem wiąże się i pobudza receptory androgenowe w tkance kostnej oraz mięśniowej. Wybiórczo naśladuje więc działanie testosteronu w tych tkankach, prowadząc do nasilenia przemian anabolicznych. Ze względu na to, że ostaryna nie posiada budowy steroidowej, nie ulega konwersji do dihydrotestosteronu (DHT) i estrogenu, odpowiedzialnych za typowe dla sterydów anabolicznych skutki niepożądane. Związek ten nie blokuje też osi HPTA.

Efekty działania

Dzięki selektywnemu pobudzaniu receptorów androgenowych, efektami działania MK-2866 są zwiększenie masy mięśniowej, wzrost gęstości mineralnej kości i szybsza regeneracja organizmu. U wielu użytkowników zauważalna jest nasilona regeneracja stawów, jednak efekt ten przeważnie zanika po zaprzestaniu przyjmowania. Obserwowana jest także przyspieszona przemiana materii oraz – dzięki nasilonej syntezie kolagenu – poprawa kondycji skóry.

Badania naukowe

Jak wcześniej wspomniano, ostaryna jest jednym z najlepiej przebadanych SARMów pod wieloma kątami. Poniżej znajduje się krótki przegląd najbardziej aktualnych badań naukowych.

1. Faza I badania klinicznego, obejmująca ocenę potencjalnych interakcji farmakokinetycznych ostaryny. Badano wpływ przyjmowania ostaryny na aktywność enzymów odpowiadających za metabolizm zdecydowanej większości leków i ksenobiotyków. Uczestnicy badania przyjmowali jednocześnie ostarynę i induktor lub inhibitor izoenzymu CYP3A4 cytochromu p450, ostarynę i inhibitor glukuronylotransferazy (UGT), ostarynę i substrat izoenzymu CYP2C9 lub ostarynę i substrat dla tzw. białka oporności raka piersi (BCRP). Nie wykazano znaczącej zmiany w farmakokinetyce ostaryny za wyjątkiem jej połączenia z substratem dla BCRP – ryfampicyną, która zmniejszyła stężenie ostaryny. Wniosek wystosowany przez autorów badania był następujący – ostaryna była dobrze tolerowana i posiada bardzo małe ryzyko wywołania interakcji lekowych, mających znaczenie kliniczne.

2. Badanie wpływu ostaryny na strukturę kości przeprowadzone na szczurzym modelu osteoporozy z grupą placebo. Badanym zwierzętom podawano ostarynę w różnych dawkach przez okres 5 tygodni. W grupie przyjmującej średnią (0,4 mg/kg) oraz wysoką (4 mg/kg) dawkę ostaryny odnotowano statystycznie istotny wzrost gęstości mineralnej kości w badaniu densytometrycznym.

3. Przegląd badań klinicznych dotyczących terapii kacheksji (wyniszczenia) w chorobach nowotworowych. Ostaryna była jedną z niewielu substancji, która okazała się skuteczna w walce z objawami wyniszczenia organizmu. Publikacja obejmuje badania kliniczne z randomizacją i grupą placebo, przeprowadzone na 159 pacjentach z zaawansowaną kacheksją. Uczestnicy badania przyjmowali ostarynę w dawce 1 mg, 3 mg lub placebo przez 113 dni. Zarówno w dawce 1 mg i 3 mg GTx-024 spowodował znaczący wzrost beztłuszczowej masy ciała.

Ostaryna – możliwe skutki uboczne

Jak pokazują liczne badania kliniczne oraz opinie użytkowników, ostaryna jest bardzo dobrze tolerowanym SARMem o wysokim profilu bezpieczeństwa, a ewentualne skutki uboczne nie są poważne. Do potencjalnych działań niepożądanych należą:

  • Uczucie zmęczenia i znużenia,
  • Zaburzenia snu,
  • Zmiany w długości cyklu miesiączkowego u kobiet,
  • Zależne od dawki umiarkowane obniżenie produkcji testosteronu .

Z czym łączyć – porady eksperta

Ostarynę można z powodzeniem łączyć z innymi SARMami, np. z Liganrolem i RAD-140, a także z mimetykiem greliny – MK-677. Takie połączenia są niezwykle efektywne w zwiększaniu przyrostu beztłuszczowej masy ciała.

Natomiast dla osób w fazie redukcji doskonałym zestawem może okazać się ostaryna w towarzystwie GW-501516, SR-9009 i/lub AOD9604/fragmentu hGH 176-191.

Ostaryna – dawkowanie

Najczęściej stosowane dawki ostaryny to 5-15 mg dziennie. U zaawansowanych użytkowników mogą sprawdzić się wyższe dawki – 20-40 mg dziennie. Osobom początkującym zaleca się rozpoczęcie dawkowania od niższych ilości, w celu indywidualnego dopasowania najlepszej dawki.

pro nutrition ostarine
pro nutrition ostarine

Praktyczne porady eksperta

Kwestia przeprowadzenia PCT po przyjmowaniu ostaryny jest indywidualna. Jak pokazuje doświadczenie, u wielu użytkowników dawki w zakresie 5-10 mg nie prowadzą do zablokowania osi hormonalnej.

Okres półtrwania ostaryny wynosi 24 godziny, dlatego powinna być przyjmowana raz dziennie, najlepiej na pusty żołądek.

Wady i zalety

ZaletyWady
+ Wiele badań naukowych, w tym przeprowadzonych na ludziach– Ma stosunkowo niewielką siłę działania w porównaniu do innych SARMów
+ Skuteczna w zwiększaniu masy mięśniowej– Istnieją przypadki zaburzenia czynności wątroby przez ostarynę
+ Nasila procesy regeneracyjne
+ Z reguły dobrze tolerowana
+ Wysoki profil bezpieczeństwa
+ Małe ryzyko interakcji z lekami
Dawkowanie raz dziennie

Źródło: https://sarmpedia.pl/ostarine

SARM OSTARYNA PRO NUTRITION cena

Cennik SARM Pro Nutrition

ZdjęcieNazwa LABStężenieIlość  Cena  
PRO NUTRITION RAD 140 SARM

RAD-140PRO NUTRITION10mg/kap60kaps160zł
pro nutrition mk 677 sarm

MK-677PRO NUTRITION30mg/kap30kaps220zł
PRO NUTRITION GW 501516 SARM

GW-501516PRO NUTRITION10mg/kap60kaps120zł
PRO NUTRITION LGD 4033 SARM

LGD-4033PRO NUTRITION10mg/kap60kaps145zł
PRO NUTRITION OSTARINE OSTARYNA SARM

OstarinePRO NUTRITION10mg/kap90kaps110zł
PRO NUTRITION SARM STACK

Sarm StackPRO NUTRITION20mg/kap60kaps220zł