LGD-4033

pro nutrition lgd 4033
pro nutrition lgd 4033

LGD-4033, znany również jako Ligandrol, został stworzony przez firmę Ligand Pharmaceuticals, Inc., a jakiś czas później prawa do związku wykupiła firma Viking Therapeutics, która zmieniła jego oficjalną nazwę na VK5211.

LGD-4033 jest selektywnym modulatorem receptora androgenowego stworzonym jako potencjalny lek przeciwdziałający degradacji mięśni szkieletowych na skutek procesów starzenia oraz różnego rodzaju jednostek chorobowych. Dane z dotychczas przeprowadzonych badań z udziałem LGD-4033, wykazują jego niezwykłą skuteczność, a wyniki testów klinicznych sugerować mogą, iż może to być na chwilę obecną jeden z najbardziej skutecznych SARMów w swojej klasie.

Mechanizm działania

LGD-4033 cechuje się wysoką biodostępnością, dzięki czemu nie wymaga podawania drogą iniekcji i może być z powodzeniem przyjmowany doustnie. Co więcej, w przeciwieństwie do większości oralnych sterydów anaboliczno androgennych, nie posiada grupy 17 alfa, dzięki czemu nie jest hepatoksyczny.

LGD-4033 charakteryzuje się dużym powinowactwem do receptora androgenowego, wykazując silne selektywne działanie anaboliczne w obrębie tkanki mięśniowej oraz kości. Potencjał anaboliczny środka może być wystarczający, aby całkowicie chronić przed degradacją mięśni oraz demineralizacją kości. Co więcej LGD-4033 wykazuje silne właściwości w kwestii zwiększania siły i masy mięśniowej, a także poprawie zdrowia i wytrzymałości tkanki kostnej.

Dzięki selektywnemu mechanizmowi działania oraz możliwości zażywania w formie oralnej, LGD-4033 jest w stanie zapewnić wszystkie pożądane efekty terapeutyczne testosteronu przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka wystąpienia negatywnych skutków ubocznych. Ligandrol nie ulega ani aromatyzacji, ani 5α reduktazie, co pozwala uniknąć wielu niekorzystnych efektów ubocznych wynikających ze zwiększonego poziomu estradiolu oraz dihydrotestosteronu. Brak aktywności androgennej jest pożądany zarówno u mężczyzn, jak i kobiet, jednak u kobiet ma on większe znaczenie, gdyż nawet niewielkie dawki SAA mogą powodować wirylizację.

Efekty działania LGD-4033

LGD-4033 wykazuje większy potencjał anaboliczny w porównaniu do innych SARMów pierwszej generacji. W stosunku miligram:miligram LGD-4033 wykazuje znacznie większą aktywność anaboliczną w porównaniu do innych SARMów, a nawet przewyższa niektóre SAA. Okres półtrwania LGD-4033 wynosi 24-36h. Oznacza to, że przyjmowanie środka raz dziennie powoduje kumulację jego stężenia we krwi. Testy kliniczne z udziałem młodych mężczyzn wykazały, że stosowanie LGD-4033 w dawce 1mg/d powodowało wzrost masy mięśniowej o średnio 1,2kg w trakcie 3 tygodni, natomiast jego stężenie w organizmie wzrosło w tym czasie 3x.

Możliwe skutki uboczne LGD-4033

LGD-4033 jest uznawany za środek stosunkowo bezpieczny. W badaniach na ludziach stwierdzono jego bezpieczeństwo dawkach sięgających nawet 22mg/d. Nie oznacza to jednak, że jego stosowanie nie niesie ze sobą żadnych efektów ubocznych.

Podczas badań klinicznych zaobserwowano bowiem, typową zarówno dla SAA, jak i pozostałych SARMów, zależne od dawki obniżenie poziomu HDL i TG. Co więcej, Ligandrol powodował obniżenie poziomu SHBG oraz testosteronu całkowitego. Obniżenie wolnego testosteronu oraz FSH obserwowano tylko u osób przyjmujących LGD-4033 w dawce 1mg/dziennie. W czasie 21 dni badania na młodych mężczyznach nie zaobserwowano supresji LH. Należy jednak zwrócić uwagę, że dawki używane w badaniach były dość niskie 0.1, 0.3 i 1mg, a czas trwania eksperymentu był stosunkowo krótki.

Kolejnym skutkiem ubocznym, mogą być problemy wynikające z wahań poziomu estrogenów. Mimo iż LGD-4033 nie ulega aromatyzacji, to poprzez silne wiązanie się z receptorem androgenowym, środek ten powoduje, iż spora ilość niezwiązanego z SHBG ani receptorem testosteronu ulegać może konwersji do estradiolu. Z drugiej strony wysokie dawkowanie i/lub długotrwałe stosowanie LGD-4033 może także doprowadzić do zbyt niskiego poziomu estradiolu wynikającego ze zbyt mocnej supresji w produkcji endogennego testosteronu. Zarówno zbyt niski, jak i zbyt wysoki poziom estrogenów może powodować szereg problemów zdrowotnych.

W badaniach na ludziach terapeutyczne dawki LGD-4033 nie wykazywały znacznego wpływu na poziom markerów wątroby. Warto jednak zaznaczyć, że w innych badaniach, stosowanie Ostaryny powodowało wzrost poziomu ALT powyżej normy. Istnieje więc możliwość, że stosowanie LGD-4033 w dawkach wyższych niż terapeutyczne (1mg/d) może powodować podobne zmiany w markerach wątroby.

Co więcej, należy wziąć również pod uwagę fakt, że LGD-4033, pomimo selektywnego oddziaływania na tkankę mięśniową oraz kostną, może w dalszym ciągu oddziaływać na pozostałe receptory androgenowe w naszym ciele i tym samym, podobnie jak inne SARMy, powodować pewne efekty uboczne wynikające z aktywności androgennej.

Z czym łączyć

LGD-4033 jest środkiem uniwersalnym znajdującym swoje zastosowanie zarówno w okresie budowania masy mięśniowej, jak i redukcji. W zależności od naszego aktualnego celu i indywidualnych potrzeb można go więc połączyć z wieloma innymi środkami takimi jak Ostaryna, RAD140, GW-501516 czy MK677 czy też AOD9604.

Dawkowanie LGD-4033

W testach klinicznych bezpieczna tolerowana dawka sięgała nawet 22mg/d[3], natomiast najwyższa stosowana dawka terapeutyczna wynosiła 2mg/d. Typowe dawki stosowane w celu poprawy parametrów sportowych wynoszą 10-20mg/d w przypadku mężczyzn i 5-10mg w przypadku kobiet.

Praktyczne porady eksperta

Ligandrol opisywany jest często jako najlepszy wybór pod kątem budowania siły i masy mięśniowej. Wielkość przyrostów na cyklu z wykorzystaniem LGD-4033 jest kwestią wysoce indywidualną, jednak wielu użytkowników opisuje przyrosty masy mięśniowej na poziomie 2.3-4.5 kg w w trakcie 4-8 tyg. stosowania.

Wady i zalety

ZaletyWady
+ zwiększa siłę i masę mięśniową– nieliczne badania na ludziach
+ działa antykatabolicznie– może powodować supresję FSH i testosteronu
+ wzmacnia kości i zapobiega ich demineralizacji– może powodować efekty uboczne wynikające z aktywności androgennej
+ skuteczny już w małych dawkach wynoszacych nawet 1mg/dziennie– może powodować wzrost lub obniżenie poziomu estradiolu i wynikające z tego skutki uboczne
+ forma oralna i brak hepatotoksyczności

Źródło: https://sarmpedia.pl/lgd-4033

SARM PRO NUTRITION LGD-4033 cena

Cennik SARM Pro Nutrition

ZdjęcieNazwa LABStężenieIlość  Cena  
PRO NUTRITION RAD 140 SARM

RAD-140PRO NUTRITION10mg/kap60kaps160zł
pro nutrition mk 677 sarm

MK-677PRO NUTRITION30mg/kap30kaps220zł
PRO NUTRITION GW 501516 SARM

GW-501516PRO NUTRITION10mg/kap60kaps120zł
PRO NUTRITION LGD 4033 SARM

LGD-4033PRO NUTRITION10mg/kap60kaps145zł
PRO NUTRITION OSTARINE OSTARYNA SARM

OstarinePRO NUTRITION10mg/kap90kaps110zł
PRO NUTRITION SARM STACK

Sarm StackPRO NUTRITION20mg/kap60kaps220zł